K 1. 1. 2023 evidujeme 64 Dohod

 

Projekt „O mně se mnou“ vznikl jako reakce na potřebu vytvářet nové mechanismy, které umožní dítěti podílet se na rozhodování o záležitostech, které se týkají jeho práv. Cílem projektů je zvyšovat kompetence sociálních pracovníků v oblasti zjišťování názoru dítěte jinak než rozhovorem, zapojit do tohoto procesu kreativní a hravé techniky, na které děti pozitivně reagují.

V rámci projektu vytvoříme metodické postupy ke zjišťování názoru dítěte a zaměříme se na jejich realizaci. Zároveň proběhne několik vícedenních vzdělávání odborníků pracujících s dětmi a jejich rodinami, přes neziskové organizace až po orgány sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

Výsledkem projektu bude metodika zapojování děti do rozhodovacích procesů a konkrétní popis inovativních praktických nástrojů pro zjišťování názoru dítěte, jeho vyhodnocení a zohlednění v rozhodovacích procesech.

Kategorie: Projekty