Aktuální kapacita služby: 85 Dohod; k 1.1.2019 evidujeme 83 Dohod

 

Terénní sociální pracovnice

email: lenka@latusprorodinu.cz

tel.: 775 969 913

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni – diplomovaný specialista v oboru sociální práce a pedagogika

Další vzdělávání, kurzy, certifikáty

Sociální pracovník v soudní síni – certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Zvládání náročných situací v komunikaci – osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Základy vedení rozhovoru s dítětem – osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Praxe

DOMUS – centrum pro rodinu, z. s.- sociální pracovnice v programu Sanace rodiny

Diagnostický ústav pro děti v Plzni – praxe získaná při studiu Dětský domov Domino v Plzni – praxe získaná při studiu