K 1.5.2020 evidujeme 83 Dohod

 

Sociální pracovnice

Email: barbora@latusprorodinu.cz

Tel: 731 194 527

 

Dosažené vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – magisterský studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta- bakalářský studijní program Psychologie

 

Další vzdělávání, kurzy, certifikáty

Práce s traumatem a krizová intervence – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kurz muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem vedený Mgr. et Mgr. Jitkou Pejřimovskou, Praha

Kurz taneční a pohybová terapie – Zdroje kreativity v těle vedený MUDr. Radanou Syrovátkovou, Praha

Kurz transakční analýza vedený PhDr. Marií Henkovou, Praha

 

Praxe

DDM Blovice, lektorka volnočasových aktivit a tanečních kroužků pro děti

DDM Blovice, pedagog volného času

ZŠ a MŠ Nýřany, vychovatelka