K 29. 11. 2021 evidujeme 79 Dohod

 

Sociální pracovnice

Email: pavlina@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 957

Dosažené vzdělání

Jihočeská univerzita, Fakulta pedagogická, České Budějovice – bakalářský obor sociální pedagogika

Vyšší odborná škola, Domažlice – obor sociální práce

Další vzdělávání, kurzy, certifikáty

Dvouletý Integrovaný kurz psychosociálních dovedností, Institut pro Gestalt terapii, o.p.s., akr. MPSV

Vedení poradenského rozhovoru, Proadis o.s., akr. MPSV

Kurz Krizová intervence v praxi, I.E.S. Podané ruce, Brno, akr. MŠMT

Vzdělávací sebezkušenostní kurz pro pracovníky setkávající se s problematikou užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, Teen Challenge Plzeň

Konference Dítě v pěstounské péči a trauma, Sdružení pěstounských rodin z. s., akr. MPSV

Konference Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči, Amalthea z. s.

Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem, Velký vůz Sever, akr. MPSV

Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života, Velký vůz Sever, akr. MPSV

Zvládání náročných situací v komunikaci, Velký vůz Sever, akr. MPSV

Budování identity – mluvme o biologické rodině dítěte, Rozum a cit, z.s., akr. MPSV

Praxe

Point 14 – vedoucí Střediska pro prevenci a konzultaci drogových závislostí, pracovník primární prevence, sociální pracovník

Naděje Plzeň – kontaktní pracovník v NZDM Bludiště