Sociální pracovnice/Metodická vedoucí
Email: mina@latusprorodinu.cz
Tel.: 775 969 059

V letech 2000 – 2006 vystudovala Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzeni, obor učitelství výtvarné kultury pro střední školy a certifikované studium Psychologie prevence sociálně patologických jevů na ZŠ i SŠ.

Pracovala jako terénní pracovník a lektor primární prevence v CCPT Plzeň (2002 – 2004).

V letech 2004 – 2015 působila v organizaci Point 14, nejdříve jako arteterapeut, lektor primární prevence, pracovník v kontaktním centru, programový vedoucí, grafik, lektor vzdělávacích aktivit a terapeut ve Středisku následné péče, od roku 2013 jako vedoucí střediska pro prevenci a konzultaci Point 14.

Kromě kratších kurzů zaměřených na drogovou problematiku, primární prevenci a arteterapii absolvovala v letech 2005 – 2010: výcvikovou sebezkušenostní skupinu v psychoanalytické skupinové psychoterapii (IPSA), (Tyl, Čepelák) akreditovaná Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, (500h), dále rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Grafia, Plzeň, 190h a vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, Prev – centrum, Praha, 104h.

Od roku 2016 absolvuje dvouleté vzdělávání v programu Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, akreditace MPSV.

Categories: Lidé v organizaci