Aktuální kapacita služby: 85 Dohod; k 1.1.2019 evidujeme 83 Dohod

 

Sociální pracovnice/Terénní metodička

Kontakt: radka@latusprorodinu.cz

Tel.: 731 194 525

 

Dosažené vzdělání

Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni –magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce

 

Další vzdělávání, kurzy, certifikáty

Sebezkušenostní výcvik Terapie Zážitkem – Do Světa, Strakonice

Program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“  (MPSV)

Muzikoterapie – CZMTA

Narativní práce s dětským traumatem – Velký vůz sever

Pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel ve školní družině  – KCVJŠ

 

Praxe

LATUS pro rodinu o.p.s. – klíčový terénní pracovník, muzikoterapeut

DDM Stod – volnočasový pedagog

Domus centrum pro rodinu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – klíčový terénní pracovník