LATUS pro rodinu o.p.s. má s organizací Šafrán Dětem uzavřenou smlouvu o partnerství.

Šafrán Dětem je nestátní nezisková organizace, která již sedmým rokem působí v oblasti péče o dítě vyrůstající mimo svoji biologickou rodinu. Jejím posláním je pomoc dětem, které prožily trauma z odloučení. Do kontaktu s dítětem vstupují pracovníci sdružení nejen v období, kdy žijí v ústavních zařízeních, ale zejména v kritických momentech změny prostředí při přechodu zpátky do vlastní rodiny, nebo do náhradní rodiny či do dalšího zařízení. Služba se skládá ze tří programů, které na sebe volně navazují. Jejich cílem je předcházet návratu dětí zpátky do zařízení a zmírnit jejich trauma ze změn rozvíjením porozumění, kontaktu a komunikace dítěte s jeho okolím.

Více informací nalezenete zde.