K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Rádi bychom Vás informovali o úspěšném absolvování dvouletého vzdělávacího programu „Specifika péče o děti v NRP“, který v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a kterého se zúčastnily i naše kolegyně. Absolvované vzdělávání nám hodně pomohlo při práci s dětmi v pěstounské péči s poruchami vztahové vazby. O nově nabité znalosti a zkušenosti z terénu bychom se, například formou vzdělávání či konzultací, rádi podělili s institucemi, které se s podobnými poruchami u dětí také setkávají.