K 1.5.2020 evidujeme 83 Dohod

 

S okamžitou platností zavádíme změny v následujících činnostech:

  1. Po dobu trvání krizových opatření ohledně zákazu volného pohybu osob bude pozastaven osobní kontakt terénních pracovníků s klienty. Toto opatření se týká pravidelných konzultací u klienta, asistovaných kontaktů i doučování. Kontakt s klienty a s dětmi svěřenými do jejich péče bude realizován jiným způsobem, např. telefonicky či přes email, Skype, WhatsApp, aj. Pravidelné termíny zákonem stanovených osobních styků, které nebylo možno realizovat po dobu zákazu volného pohybu osob, budou realizovány po ukončení opatření. Primárním hlediskem je ochrana zdraví a života členů jednotlivých rodin, zejména pečujících osob a dětí žijících v rodinách.
  2. Víkendové vzdělávací akce ve Střelských Hošticích zatím nejsou s konečnou platostí zrušeny. O jejich případném zrušení, či nezrušení budeme přihlášené klienty včas informovat. V případě zrušení vzdělávcích akcí budou mít klienti možnost naplnit jinou formou, na níž se dohodnou se svým klíčovým pracovníkem.
  3. Klienti se mohou i nadále telefonicky obracet na své klíčové pracovníky, kteří jim poskytnou poradenství, týkající se výkonu pěstounské péče, zvláště pak v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací.

V Plzni dne 17.3.2020

Tomáš Ochotnický, ředitel organizace 

Kategorie: Novinky