K 29. 11. 2021 evidujeme 79 Dohod

 

S okamžitou platností zavádíme změny v následujících činnostech:

  1. Do konce října bude pozastaven osobní kontakt terénních pracovníků s klienty. Toto opatření se týká pravidelných konzultací u klienta, asistovaných kontaktů i doučování. Kontakt s klienty a s dětmi svěřenými do jejich péče bude realizován jiným způsobem, např. telefonicky či přes email, Skype, WhatsApp, aj. Pravidelné termíny zákonem stanovených osobních styků, které nebylo možno realizovat po dobu zákazu volného pohybu osob, budou realizovány po ukončení opatření. Primárním hlediskem je ochrana zdraví a života členů jednotlivých rodin, zejména pečujících osob a dětí žijících v rodinách.
  2. Klienti se mohou i nadále telefonicky obracet na své klíčové pracovníky, kteří jim poskytnou poradenství, týkající se výkonu pěstounské péče, zvláště pak v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací.
  3. Ambulantní hodiny na pobočce v Plzni i Klatovech jsou do konce října zrušeny.

V Plzni dne 16.10.2020

Tomáš Ochotnický, ředitel organizace 

Kategorie: Novinky