K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

sociální pracovník

Vzdělání

Střední zdravotnická škola Karlovy Vary

Studium pedagogiky – asistent pedagoga, vychovatel- Univerzita Palackého v Olomouci- program celoživotního

vzdělávání

Doplňující vzdělání

Terénní asistent pro práci s dětmi v dětských domovech a kojeneckých ústavech – OS Šafrán

Jóga s dětmi – akreditace MŠMT

Metoda Instrumentálního obohacení R.Feurersteina – odborná certifikovaná činnost práce s dětmi s poruchou

soustředění,ADD,ADHD, dyslexií ,dysgrafií apod., děti

s traumatickou minulostí

  • Univerzita Karlova Praha- celoživotní vzdělávání

  • praxe 12 let

Pracovní zkušenosti:

1990-91 – PL Dobřany- zdravotní sestra na příjmovém a dětském oddělení

1991-95 – FN Plzeň – onkologie, ARO,JIP – plicní klinika

2002-03 – Městská charita Plzeň – zdr. sestra – domácí péče

2006-08 – primární prevence v MŠ

  • Moderátor, koordinátor- Člověk v tísni- festival Jeden svět na školách- dokumenty o lidských právech

  • Člověk v tísni: program KOST- komunikačně-osobnostně sociální trénink pro děti DD, matky z FOD, azylové domy

  • Člověk v tísni- Právo pro každý den- spolupráce s OSPOD- a PMS/probační a mediační služba- děti

s výchovnými a výukovými problémy

  • Program Robinson- aktivní spolupráce v intervenčním centru pro děti v tísni

  • OS Na Hromádce – aktivní spolupráce s dětmi – rozvoj sociálně komunikačních dovedností

2007 – 09 – SVP Plzeň/ Středisko výchovné péče + Diagnostický ústav v Plzni – vychovatel

  • Prevence patologických jevů, komunikačně sociální program, prevence škodlivých návyků a závislostí,

zážitková pedagogika

2009 -2010 – OS Totem . koordinátor projektů pro děti sociálně slabých skupin obyvatel, znevýhodněné prostředí

2009 – TEP – terénní etopedická péče – projekt o.p.s. Člověk v tísni + spolupráce s PMS + DDÚ

2009- O.S. Šafrán – mediátor projektu – péče o děti kojeneckého ústavu

2011-2018 – OSVČ – realizace projektů pro dětí – Arteda – odborná činnost s dětmi ze sociálněpatologického prostředí-

akreditované programy tábory

FIE

Jóga pro děti

mimoškolní činnost

2018 – asistent pedagoga ZŠ Merklín

2019 – 2020 –asistent pedagoga ZŠ Církevní Plzeň

2020-2021 – zdravotní sestra PL Dobřany

2022 – samostatná činnost v oboru speciální pedagogika- metoda Feuerstein