K 1.5.2020 evidujeme 83 Dohod

 

Putování galaxií

Projekt Putování galaxií probíhal od září 2012 do června 2013. Jednalo se o preventivní aktivity určené žákům prvního stupně ZŠ (4. a 5. třídy). Aktivity byly zaměřené na téma zdravý životní styl. Projekt byl realizován formou zážitkových workshopů, které se věnovaly oblastem fyzického zdraví a vzhledu, zdravého stravování a prevence Číst více…

Preventivní projekt Čtyřlístek

Projekt se zaměřil na podporu zdravého sebevědomí, rozvoj individuality a podporu zdravého klimatu v třídních kolektivech v základních školách. Uskutečnil se v prvním pololetí roku 2012 pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ v Plzni-Sever a na Klatovsku a jejich rodiče. Hlavními tématy bylo fyzické zdraví a pohyb, zásady Číst více…