Aktuální kapacita služby: 85 Dohod; k 1.1.2019 evidujeme 83 Dohod

 

Klíče pro život

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizovali národní projekt s názvem: Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Hlavními postavami projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, Číst více…

Putování galaxií

Projekt Putování galaxií probíhal od září 2012 do června 2013. Jednalo se o preventivní aktivity určené žákům prvního stupně ZŠ (4. a 5. třídy). Aktivity byly zaměřené na téma zdravý životní styl. Projekt byl realizován formou zážitkových workshopů, které se věnovaly oblastem fyzického zdraví a vzhledu, zdravého stravování a prevence Číst více…

Preventivní projekt Čtyřlístek

Projekt se zaměřil na podporu zdravého sebevědomí, rozvoj individuality a podporu zdravého klimatu v třídních kolektivech v základních školách. Uskutečnil se v prvním pololetí roku 2012 pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ v Plzni-Sever a na Klatovsku a jejich rodiče. Hlavními tématy bylo fyzické zdraví a pohyb, zásady Číst více…