Naši partneři

Partnerství s organizací Šafrán dětem

LATUS pro rodinu o.p.s. má s organizací Šafrán Dětem uzavřenou smlouvu o partnerství. Šafrán Dětem je nestátní nezisková organizace, která již sedmým rokem působí v oblasti péče o dítě vyrůstající mimo svoji biologickou rodinu. Jejím posláním je pomoc dětem, které prožily trauma z...

Více

—————

Spolupráce s organizací Diakonie Západ

LATUS pro rodinu o.p.s. spolupracuje s Adité pro náhradní rodiny v oblasti přípravy setkání se zájemci o náhradní rodinnou péči a v oblasti doprovázení. Adité pro náhradní rodiny je projekt Diakonie Západ. Poskytuje sociálně aktivizační služby a krizovou pomoc rodinám s dětmi do 18 let. Nabízí...

Více

—————

Partnerství s organizací Amalthea, o.s.

Amalthea, o.s. uzavřela s organizací LATUS pro rodinu o.p.s. smlouvu o partnerství na projektu „O mně se mnou – Úmluva o právech dítěte v praxi“. Projekt „O mně se mnou – Úmluva o právech dítěte v praxi“ klade důraz na zapojení dětí umístěných v náhradní rodinné péči do rozhodování, posiluje...

Více

—————


Další spolupráce

Pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči Plzeň

Pracovní skupinu pro NRP Plzeň tvoří Dětský domov Trnová, Dětský domov Staňkov, Dětské centrum Plzeň, Šafrán dětem, Magistrát města Plzně a Krajský úřad Plzeňského kraje.  Dětský domov Trnová Cílovou skupinu dětí dětského domova Trnová představují děti s různým stupněm a druhem...

Více

—————