24.06.2013 10:23

Červnové setkání v Kačabě

Další beseda o pěstounské péči se týká tématu "Pěstounská péče na přechodnou dobu". Budeme si povídat o tom, jaké je to být profesionálním pěstounem, jaké děti přicházejí do přechodné pěstounské péče a jakou podporu jim mohou pěstouni poskytnout. 

Setkání se koná v Café Restaurantu Kačaba v Prokopově ulici 17 dne 25.6. od 18 hodin. Těšíme se na setkání.

—————

Zpět