23.02.2017 12:23

Hledáme nového kolegu do týmu

LATUS pro rodinu o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici terénní sociální pracovník (úvazek 1,0), případně na kombinovanou pozici: terénní sociální pracovník (úv. 0,8) a metodický vedoucí (úv. 0,2).

NÁPLŇ PRÁCE:

-          doprovázení pěstounských rodin dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

-          spolupráce s návaznými službami a institucemi, 

-          vedení příslušné dokumentace,

-          účast na poradách a supervizích,

-          pravidelná spolupráce s metodickým vedoucím.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: 

-          ukončené vysokoškolské magisterské studium v oboru sociální práce, speciální pedagogika, psychologie

-          zkušenost s prací s rodinami vítána,

-          ochotu vzdělávat se,

-          bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům,

-          sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu, otevřenost,

-          dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné práce i práce v týmu

-          absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/výcviky související s nabízenou pozicí vítáme (např. výcvik v krizové intervenci, rodinné terapii,             sebezkušenostní výcvik, PBSP aj.)

-          ŘP sk. B,

-          znalost práce s PC.

 

Co vám můžeme nabídnout:

-          práci v malém kolektivu (8 lidí)

-          důraz na kvalitu práce a odbornost při práci s klienty, metodické vedení

-          podpora profesionálního rozvoje (vzdělávání)

-          možnost přivýdělku (DPP) formou vzdělávání pěstounů a odborníků

 

Nutnou PODMÍNKOU k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů na email: jana@latusprorodinu.cz do 25. 3. 2017

1.       strukturovaný profesní životopis v elektronické podobě

2.       motivační dopis v elektronické podobě - proč jsem vhodným kandidátem, jaké jsou mé zkušenosti v oblasti terénní sociální práce, s jakými cílovými                     skupinami mám pracovní zkušenost, apod.

 

K ústnímu pohovoru budou přizváni vybraní uchazeči. Nástup je možný ihned. Další informace podá Jana Kocourková, 775 969 047

—————

Zpět