16.05.2013 08:50

Květnové setkání k NRP v Kačabě

 

Archa pro rodiny s dětmi, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, a Centrum pro dítě a rodinu LATUS, si vás dovolují pozvat k další diskusi a besedě o pěstounské péči, tentokrát na téma „Hledáme náhradní rodiče.“ Budeme si povídat o tom, pro jaké děti hledáme rodiče, a co pěstounství obnáší.

Setkání se koná v Café Restaurantu Kačaba v Plzni (Prokopova 17) dne 21.5.2013 od 18 do 20 hodin.

Společně strávený čas nám zpříjemní hudebním doprovodem Radek a Libor Szabó a Jana Benadová.

Účelem pravidelných setkávání je přinést více informací o diskutované transformaci systému péče o ohrožené děti, seznámit veřejnost s názory odborníků z regionu na tuto problematiku a přiblížit lidem, co všechno pěstounství může skutečně obnášet. Na setkání s námi diskutují i již zkušení pěstouni či sociální pracovníci působící v oblasti náhradní rodinné péče.

 

 

—————

Zpět