23.09.2014 12:58

LATUS pro rodinu o.p.s. hledá nového kolegu!

LATUS pro rodinu o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici terénní pracovník pro Plzeňský kraj.

Velikost úvazku: 1,00

NÁPLŇ PRÁCE: doprovázení pěstounských rodin, spolupráce s návaznými službami a institucemi, vedení příslušné dokumentace.

POŽADUJEME: 

-          ukončené vysokoškolské magisterské studium v oboru sociální práce, speciální pedagogika, psychologie

-          zkušenost s prací s rodinami

-          ochotu vzdělávat se

-          bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

-          ŘP sk. B

-          znalost práce s PC

-          sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu, otevřenost

-          dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné práce i práce v týmu

-          uvítáme: absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/výcviky související s nabízenou pozicí (např. výcvik v krizové intervenci, rodinné terapii,             sebezkušenostní výcvik, PBSP aj.)

 

Nutnou PODMÍNKOU k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů na email: jana@latusprorodinu.cz do 24.10.2014:

1.      strukturovaný profesní životopis v elektronické podobě

2.      motivační dopis - proč jsem vhodným kandidátem, jaké jsou mé zkušenosti v oblasti terénní sociální práce, s jakými cílovými skupinami mám pracovní         zkušenost.

Výběrové řízení je dvoukolové. K ústnímu pohovoru budou přizváni vybraní uchazeči. Nástup je možný od 1. ledna 2015, dle dohody i dříve. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát. Další informace podá Mgr. Jana Kocourková, 775 969 047, jana@latusprorodinu.cz.

—————

Zpět