03.11.2014 14:50

Oslavy 25. výročí Úmluvy o právech dítěte

Bližší informace k mezinárodní konferenci (dne 4. listopadu):

Za účasti českých a zahraničních odborníků budou hlavním tématem konference:

  • aktuální otázky spojené s implementací všeobecných zásad Úmluvy
  • nejlepší zájem dítěte
  • právo dítěte participovat
  • ochrana před diskriminací v kontextu české i zahraniční praxe.

Účast na konferenci:

  • Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
  • Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  • Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví
  • Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  • Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

Informace o ochraně práv dětí naleznete také na webu pravonadetstvi.cz nebo na stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/19463

—————

Zpět