19.03.2013 08:00

Pozvání na březnové setkání v Kačabě

Sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS a Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Vás zvou k další diskusi a besedě o pěstounské péči, tentokrát na téma „Poruchy citového pouta u dětí“. Budeme si povídat o tom, jak se utváří a co posiluje citové pouto mezi dítětem a jeho pečovatelem (rodičem, pěstounem). Zaměříme se také na poruchy připoutání dítěte k pečující osobě a cesty k léčení.  Setkání se koná v Café Restaurantu Kačaba v Prokopově ulici v Plzni, dne 26.3.2013 od 18 do 20 hodin. Společně strávený čas nám zpříjemní hudební doprovod Radek a Libor Szabó a Jana Benadová.

 

 

 

 

—————

Zpět