10.02.2014 09:00

Transformace na obecně prospěšnou společnost

S radostí vám oznamujeme, že se naše občanské sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS ke dni 15.1.2014 transformovalo na LATUS pro rodinu o.p.s. se sídlem Martinská 141/2, 301 00 Plzeň. Zde naleznete  Zakládací listinu  a Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností.

Korespondenční adresa společnosti je: LATUS pro rodinu o.p.s., Kopeckého Sady 97/11, 301 00 Plzeň

Identifikační číslo (22767452) naší organizace je nadále stejné, tzn., že právní závazky (dohody, smlouvy apod.) zůstávají platné v původním znění, změnila se pouze naše právní forma.

 Těšíme se na další spolupráci s vámi :-) 

—————

Zpět