14.10.2012 10:55

VZDĚLÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ A ODBORNÍKŮ Z OBLASTI NRP

 

Od července 2012 připravujeme koncepci programu a vzděláváme se v této oblasti a od roku 2013 bychom rádi nabízeli Výcvikový vzdělávací program - Cesta a role náhradního rodiče.Touto aktivitou reagujeme na potřebu zkvalitňování vzdělávání náhradních rodičů, vzdělávání osob pracující s dětmi v NRP a jejich rodinami a zkvalitňování přípravy potenciálních zájemců o NRP. K řešení této problematiky nás nejvíce motivují samotní pěstouni a adoptivní rodiče (prošli přípravou v rámci Plzeňského kraje a přijali dítě do rodiny), kteří otevřeně sdílí a vyjadřují obecnou potřebu nastavit proces vzdělávání a příprav k NRP kvalitněji a konkrétněji. Někteří z nich jsou součástí pracovnímu týmu a aktivně se podílejí na jeho tvorbě a realizaci.

Výcvikový vzdělávací program komplexně provází účastníky problematikou náhradního rodičovství a vede je k náhledu na své potřeby, na své motivy a na svá skutečná očekávání role náhradního rodiče.

Tento program probíhá:

A)     skupinou formou v rozsahu 32 hodin, důraz klademe na sebezkušenost propojenou s teorií.

Po absolvování zájemci o pěstounství/adopci  jsou vybaveni pro zodpovědné rozhodnutí, zda se chtějí stát náhradními rodiči či nikoli. Dobře znají své motivace a rozumí tomu, že stát se pěstounem znamená také nahlédnout do své minulé životní zkušenosti, do svého dětství a některé z nich pojmenovat a být si jich vědom. Vzdělaný zájemce rozumí jednotlivým konkrétním rozdílům mezi biologickým rodičem a náhradním rodičem, (rozumí pojmu terapeutické rodičovství a významu citového pouta - Attachment). Zájemci, kteří si ještě nepodali žádost o zprostředkování NRP, znají celkový postup a harmonogram procesu výběru, přípravy a odborného posouzení (znají svá práva i povinnosti). Zároveň jsou seznámeni s možností pokračovat v individuálním vzdělávacím programu se stejnými pracovníky, s nimiž spolupracovali v rámci skupin.

Výstupem pro každého účastníka je potvrzení o absolvování kurzu, jejíž nedílnou součástí je zpráva o působení účastníka v programu shrnující jeho předpoklady pro to, stát se náhradním rodičem a doporučení dalšího individuálního vzdělávání, případně zdůvodněnou kontraindikaci pro výkon náhradního rodiče.

 

Náhradní rodiče a osoby pracující s dětmi žijící v náhradní ústavní či rodinné péči po absolvování vzdělávacího programu lépe rozumí úzkosti, bezmoci, agresivitě a dalším emocím, se kterými dítě přichází a které zažívá. Potřebu individuálního terapeutického přístupu považují za nezbytnou součást své role. Rozumí potřebě zachování kontinuity života dítěte ve smyslu: rozumím své současnosti, znám svoji minulost a mohu realizovat svoji budoucnost (téma kontaktu dítěte s vlastní rodinou). Účastník programu chápe význam spolupráce s dalšími odborníky.

 

B)      Individuální vzdělávací program

Individuální program je nadstavbou a nabídkou pro účastníky, kteří úspěšně ukončili skupinový program. Vstupují do něj zájemci, kteří se rozhodli, že se chtějí stát náhradními rodiči a vnímají potřebu zpracovat některá témata ze své minulosti, pojmenovat je a naučit se s nimi lépe pracovat. Individuální rozhovory vede se zájemcem psycholog, nebo psychoterapeut v rozsahu 16 hodin     

 

—————

Zpět