Práva a povinnosti osob pečujících

Práva

  • na zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě
  • na zajištění celodenní péče v rozsahu alespoň 14 dní
  • na zprostředkování odborné pomoci
  • možnost vypovědět dohodu bez udání důvodu

 

Povinnosti

  • uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD nebo s pověřenou osobou
  • spolupracovat při doprovázení s OSPOD nebo s pověřenou osobou
  • zvyšovat si znalosti a dovedednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24hod. za rok