Facilitace případových konferencí

Nedaří se Vám domluvit se s bývalým partnerem? 
Potřebujete se domluvit s rozhádanými rodiči během rozvodového řízení? 
Potřebujete nastavit kontakt rodiče s dítětem v náhradní rodinné péči? 
Potřebujete efektivně vyřešit situaci, ve které je zainteresováno více subjektů?
 
Všechny tyto situace mají společný cíl a tím je vzájemná dohoda. Jedním ze způsobů, jak efektivní a rychle docílit této dohody, je zrealizovat případovou konference. Jedná se o multidisciplinární a koordinované setkání členů rodiny a odborníků pracujících s rodinou a ohroženým dítětem. Lze ji využít jako preventivní nástroj při práci s rodinou, či jako prostředek k navázání užší a intenzivnější spolupráce během náročné situace. Případové konference umožňují zejména rychle reagovat na vzniklou situaci v rodině, vytvářet podpůrnou síť pro rodinu a společně hledat způsoby řešení.
 
Organizacím, které pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami, nabízíme vedení případových konferencí nezávislým facilitátorem.
Nabízíme:
  • pomoc s organizací případového konference
  • facilitaci případového setkání na vašem pracovišti
  • organizaci a facilitaci případové konference na zakázku v prostorách organizace LATUS pro rodinu o.p.s.
Cena za facilitace případových konferencí činí 1 600Kč. V roce 2015 poskytujeme službu bezplatně v rámci projektu "Případová konference jako prevence II."
Facilitaci případových konferencí se v týmu "Latusáků" věnují Jana Kocourková, Julia Preclíková, Tereza Chodlová a Simona Techlová. 
 
V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz či telefonicky na čísle 775 969 047.