Rodinná terapie

Jedná se o terapii zaměřenou na celou rodinu. Terapeut zde pracuje s celým rodinným systémem. V rodinné terapii jde o změnu rodinného systému, v jehož důsledku může dojít i ke změnám u jednotlivých členů rodiny.Terapeut zde plní svoji roli průvodce, který nesoudí, nekritizuje, pouze se snaží vést člověka k porozumění sobě samému a k náhledu na chování všech členů rodiny. 
 
Terapie probíhají v příjemném prostředí našich kanceláří, nejčastěji v rozsahu 60 - 90 minut dle potřeb klientů. 
 
V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka, nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz či telefonicky na čísle 775 969 047.
 

Dyadická vývojová terapie

Dyadická vývojová psychoterapie pracuje s rodinou, která pečuje o dítě, jež prožilo rané trauma. Jedná se hlavně o děti, jejichž biologičtí rodiče částečně nebo úplně dostáli své roli a svým povinnostem vůči dítěti. Jedná se o děti, které dočasně či trvale žijí v náhradní rodině. U dítěte se následky raného vývojového traumatu projevují jako výrazně disharmonický vývoj a neschopnost zvládat běžné sociální a emoční situace úměrně věku - dítě je manipulující, odpojené, prolhané, utíká do svého světa, je agresivní nebo "za sklem". 
 
První sezení probíhá společně s celou rodinou, následně terapeut pracuje zvlášť s dítětem a zvlášt s rodiči, vytváří diagnostiku tzv. poruchy attachmentu. Během dalších setkání podporuje vzájemný vztah dítěte s rodiči, pomáhá rodičům pochopit projevy dítěte a poskytuje jim náhled na jejich vlastní reakce. Dyadické vývojové terapii se věnuje Mgr. Jana Kocourková
 
Pokud u svého dítěte pozorujete tyto projevy, kontaktujte svého klíčového pracovníka či terapeutku Janu na čísle 775 969 047, nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz.

 

Diagnostika vztahové vazby

Prostřednictvím diagnostiky vztahové vazby je možné u dětí a dospívajících určit přítomnost, absenci a druh vztahové vazby a následně pečující osobě a dítěti pomoci při tvorbě nebo léčbě vztahové vazby v dalších návazných služnách (dydadický vývojové terapie).
 
V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka, nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz či telefonicky na čísle 775 969 047.