Poradenství

Nabízíme pomoc a podporu

  • Rodičům dětí v pěstounské péči
  • Zájemcům o pěstounskou péči
  • Dětem v pěstounské péči
  • Vlastním dětem
  • Pěstounům

 

V případě potřeby můžeme zprostředkovat:

  • Psychologické či psychoterapeutické poradenství
  • Besedy se zkušenými pěstouny
  • Právní poradenství