Bc. Jindřich Houška

Terénní sociální pracovník

Email: jindra@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 059

 

JIndra vystudoval sociální a charitativní práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Zde také v současné době pokračuje v magisterském studiu oboru Etika v sociální práci. Dále absolvoval studium vychovatelství a pedagogiky volného času v rámci celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě. V minulosti pracoval v oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami. Pracoval jako instruktor výuky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, v terapeutické komunitě pro psychotiky či jako vychovatel v Dětském domově. V Latusu pracuje jako terénní sociální pracovník. Ve volném čase se věnuje zejména práci na zahradě či sportům všeho druhy, hlavně fotbalu a tenisu.