Bc. David Charvát

Terénní sociální pracovník

Email: david@latusprorodinu.cz

Tel.: 731 194 528

 

Studoval pedagogickou fakultu v Plzni obor Čj-ZSV, nedokončeno. Nyní dokončuje PF UK obor PDG-ZSV se zaměřením na vzdělání. Celý produktivní život se věnuje a zaměřuje na práci s dětmi či mládeží. Pracoval jako učitel na střední škole, vychovatel ve středisku výchovné péče a na základní škole pro sluchově postižené. Nyní ve svém profesním směřování pokračuje: práce v oblasti pěstounské péče ho baví, myslí si,  že  zde může nabídnout své letité teoretické i praktické zkušenosti.

 

Koníčky: sport všeho druhu - aktivně i pasivně, divadlo, psaní povídek a poezie, četba, poslouchání hudby.