Díky placeným pěstounům zaniknou kojenecké ústavy

 

Důsledkem přijetí novely bude to, že díky lepší práci s biologickými rodinami, nebude třeba odebírat z rodin tolik dětí jako dnes a díky lepším podmínkám pro pěstouny se podaří nalézt pro více opuštěných dětí náhradní rodiny.Pro zdravě se vyvíjející dítě je mnohem důležitější, že o něj pečuje „jeho“ člověk a zdravý vývoj lze zajistit ambulantně z pěstounské rodiny pravidelnými návštěvami pediatra. O rušení ústavů rozhodují města, kraje a ministerstva a novela je k tomu nijak netlačí. Pokud bude docházet k rušení některých ústavů, bude tomu jen v momentě, kdy jejich kapacity nebudou třeba, děti budou ve svých, či náhradních rodinách, případně v ústavech transformovaných do zařízení rodinného typu.