Důvodem změn je kritika z Bruselu

 

Je pravdou, že nejen z Bruselu je slyšet otázky, proč je u nás tak velké procento dětí v ústavní péči, když odborníci už dlouho vědí, že v rodině je dítěti lépe. Možná byly tyto námitky jedním z impulsů, rozhodně ale předkladatelé novely zákona nechtěli jen splnit přání někoho shora. Novela vznikla na prvním místě jako reakce na dlouhodobé potřeby lidí z praxe. Současná legislativa neodpovídá poznatkům a zkušenostem s náhradní rodinnou péčí. Mimo jiné je v novele velká pozornost věnována tomu, aby byla jasně legislativně ošetřena práva dítěte a povinnosti orgánů státní správy při dohledu nad dodržováním těchto práv. Není to tedy novela pro Brusel, ale novela pro děti, pěstouny, adoptivní rodiče a všechny, kdo se náhradní rodinnou péčí zabývají.