Jak to všechno začalo ...

Myšlenka na budování prostoru, který sdílí nadšenci, laici i profesionálové v oblasti rodinné péče kolem nás poletovala celé léto a celý podzim 2011. Potkávali jsme se, tvořili, přemýšleli ... Nápady přicházely a zase se ztrácely a z poletujících mraků myšlenek jsme se nakonec postupně snesli na zakládajících kamenech Latusu za slunného podzimu loňského roku. Kromě tří zakládajích členů byla u zrodu občanského sdružení hlavně představa vybudovat otevřený a sdílený prostor pro každého, kdo o náhradním rodičovství jakkoliv přemýšlí. Měli jsme a máme na mysli všechny, kdo se touto myšlenkou zabývají, ale hlavně ty, co zatím jen tuší a mají z jakéhokoliv důvodu potřebu dozvědět se víc.

Proletěli jsme tedy administrativním kolotočem a od začátku roku 2012 začali krůček po krůčku s osvětou a vyjednáváním možného i nemožného. Od té doby "vaříme" z receptů zkušených náhradních rodičů, nezbytnou přísadou je vždy zájem přijatého dítěte, jeho podpora, ochrana a rozvoj. Postupně vznikají konkrétní programy zaměřené na nábor zájemců o adopci a pěstounství ve všech formách, podpora a doprovázení náhradním rodinám, ale také vzdělávání. Chceme nabídnout všechny své odborné znalosti a zkušenosti pro vzdělávání zájemců o náhradní rodičovství, stávající náhradní rodiče, ale i pro všechny ostatní, kteří vstupují do vztahu s dětmi žijícími mimo vlastní rodinu. S vaší podporou doufáme, že vymyslíme a uskutečníme ještě spoustu projektů, které pomohou mnoha dětem najít tu "svou" rodinu.