Mgr. Jolana Matoušková

Terénní sociální pracovník

Email: jolana@latusprorodinu.cz

Tel.: 731 194 527

 

V Latusu pracuje jako terénní sociální pracovník pro doprovázení pěstounských rodin. V roce 2013 absolvovala studium na FF Ostravské univerzity Sociální práce s poradenským zaměřením. První pracovní zkušenosti sbírala jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém centru pro drogově závislé, dále pracovala jako sociální pracovnice v Doléčovacím centru Sananim v Praze. Další zkušenost získala jako personalista a sociální pracovník pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi.

V průběhu profesního života si průběžně doplňovala vzdělání. V roce 2004 absolvovala Kurz krizové intervence v Remediu, Praha. V roce 2010  dokončila 5-ti letý Psychoterapeutický výcvik v  komunitní a skupinové psychoterapii pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií (PVŠPS). V roce 2010  absolvovala kurzy Relaxační techniky a jejich využití v praxi, PVŠPS a Práce s tělem v psychoterapii, PVŠPS. V roce 2011 potom kurz Dasainanalytický výklad snů, PVŠPS. V roce 2013 Lege artis postupy v psychoterapii, PVŠPS a Terapie prostřednictvím koně, Hiporehabilitační středisko PN Bohnice. Tento kurz v ní vzbudil velké nadšení, a proto nastoupila tento rok do akreditovaného ročního kurzu Psychoterapie pomocí koně, pod Českou hiporehabilitační společností. Psychoterapii pomocí koní by také chtěla praktikovat pro klienty Latusu. Pracuje s pozůstalými klienty v o.s. Plzeňská zastávka  jako psychoterapeutka.