Kampaň a náborová činnost

 

Oslovujeme laickou i odbornou veřejnost za účelem získat nové zájemce o NRP, zejména o pěstounskou péči. Oslovení probíhá na úrovni médií, v tisku vychází pozvánky na jednotlivá náborová setkání. Dosud proběhlo 5 setkání (2x/červenec, 2x/červen, od září probíhají náborová setkání 1x/měsíc).

Latus je iniciátorem a kooodinátorem těchto aktivit s názvem "V pěstounské rodině jsem doma". Zveme ke spolupráci organizace a odborníky různých profesí, kteří přinášejí své zkušenosti a sdílí je s veřejností. Hlavním spolupracujícím subjektem, který se začal aktivně podílet na náborových aktiviách od 9/2012 je organizace Diakonie - středisko Západní Čechy, která se bude podílet na realizaci náborových aktivit v rámci města Plzně i v roce 2013

Cílem náborových setkání je informovat o smyslu ochrany práv dětí a motivovat veřejnost k zájmu o problematiku NRP a vyhledávat vhodné zájemce o náhradní rodičovství.