Mgr. Jana Kocourková

Ředitelka organizace

E-mail: jana@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 047

 

Stála u zrodu myšlenky vytvořit prostor (= LATUS) pro spolupráci a sdílení v oblasti náhradní rodinné péče v Plzeňském kraji a od roku 2012 se společně se svými kolegy plně podílí na uskutečnění této myšlenky. 

Úkolem Jany Kocourkové je osvěta v oblasti náhradní rodičovské péči (dále jen NRP), vyhledávání zájemců o NRP a informační schůzky s případnými zájemci. Současně působí jako lektorka a koordinuje vzdělávací aktivity a jednodenní zážitkové semináře.

Pracuje jako psychoterapeutka dětí v NRP, aktivně pomáhá v pěstounských rodinách (doprovázení). Připravuje podpůrné skupiny a kluby "Olymp" pro děti v NRP, náhradní rodiče i jejich přátele.

V roce 2008 ukončila magisterské studium na Filozofické fakultě v oboru Evropská kulturní studia a v roce 2009 ukončila magisterské studium v oboru Sociální práce, sociální politika na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

V letech 2005 - 2006 absolvovala Certifikátový program Psychologie prevence sociálně patologických jevů na ZŠ i SŠ.

V letech 2003 – 2007 působila jako dobrovolník v přímé práci s různými klientskými skupinami (geriatrie, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, poradce b oblasti sociálně-právní -Občanská poradna Plzeň)  

V roce 2012 ukončila pětiletý Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii pod vedením Skálova institutu v Praze. Pod vedením Magdaleny Frouzové (Institut pro výzkum rodiny Praha) v témže  roce absolvovala dvouletý Kurz rozvoje osobnosti.

ále absolvovala kurzy: Práce s časovou osou (2011, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci), Jak být doma ve svém těle (2011, Český institut Biosyntézy)  - techniky a postupy založené na vědomé práci s tělem, pohybem, dechem a hlasem, které pomáhají propojovat rovinu tělovou, emocionální a mentální, CRI The Current Relationship Interview And Scoring Systém (2011, Judith Crowell) - metoda terapeutického rozhovoru pro vyhodnocení typu attachmentové vazby mezi manželi/partnery, AAI Adult Attachment Interview (2011, Chris Christophides, BAAF Southern England) - úvod do metody rozhovoru pro vyhodnocení attachmentové vazby u dospělého.

Od roku 2009 pracuje s vlastními i náhradními rodinami jako terénní a ambulantní sociálně – terapeutický pracovník.