Bc. Radka Musilová

Pracovník v sociálních službách

Email: radka.m@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 356

 

V sociálně právní ochraně dětí pracuje už 10 let. Nejprve jako terénní sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení. Poté jako terénní sociální pracovnice v Centru podpory rodiny – sociálně aktivizační práce s rodinou. Od roku 2011 jako doprovázející pracovnice náhradních rodin a koordinátorka týmu doprovázejících pracovníků. Své zkušenosti získávala v organizacích Diakonie ČCE a DOMUS – Centrum pro rodinu. Profesně ji velmi posunulo setkání a metodické vedení  Věry Bechyňové, DiS., PhDr. Evy Rotreklové a v poslední době PhDr. Lenky Průšové a Mgr. Romany Svobodové.

Vystudovala obor Humanistika na ZČU. Absolvovala 120 hodinový rekvalifikační kurz sociálního pracovníka a 3 roky studia na TUL Liberec – obor vychovatel.

V současné v roce 2015 nastoupila do čtyřletého terapeutického výcviku -  Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet)

Kurzy a vzdělávání, které považuje za významné:

Vedení případových konferencí - Střep

Mediace – Partners Czech

Filiální terapie

Sand terapie

Kids Skills  - Dalet

Videotrénink interakcí - SPIN

3 roky studií speciální pedagogiky

PRIDE – program na přípravu a rozvoj náhradních rodičů

Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – Dalet (160 hodin)

 

Ve svém přístupu ke klientovi nejvíce využívá zkušenosti z výcviku Kids Skills a současného terapeutického výcviku (co se děti potřebují naučit)

V organizaci: pracuje s klienty, podílí se na metodickém vedení týmu,

Jejími tématy jsou spolupráce v SPOD (říká, že už není ta mladá z neziskovky, která si o „ospoďácích“ myslí to nejhorší), systém SPOD, efektivita sociálních služeb vs. náklady na sociální služby, plánování a týmová práce s klientem. Role sociálního pracovníka. Ráda by přispěla ke změně pohledu veřejnosti na sociální pracovníky. Je to sakra těžká práce, kterou veřejnost vnímá zkresleně, negativně a je špatně placená.

Je dlouholetým dobrovolníkem – tlačičem na týdenním putovní táboře lidí s a bez vozíku – Festina Lente

Je nadšenou koloběžkářkou, i za klienty na koloběžce. Ale považuje se za nesportovce se silným vztahem k umění a kreativitě. Hraje průměrně na brumli.

Nikdy nechtěla být sociálním pracovníkem, asi proto jí ta práce stále víc a víc baví.

Dává jí smysl citát, který zazněl na vzdělávání PRIDE od lektorky, ředitelky dětského domova na Slovensku, Danky Pukancové – „Šťouráním do lejna vůni nenavodíš“ – to je v podstatě přístup terapeutického přístupu, který nyní absolvuje.