Mgr. Tereza Chodlová

Terénní sociální pracovník a psychoterapeut

Email: tereza@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 957

 

V Latusu pracuje od 12/2014 jako terénní sociální pracovník a psychoterapeutka. V roce  2001 absolvovala  na Západočeské univerzitě v Plzni obor psychologie – rodinná výchova. Hned po ukončení studia začala pracovat ve Fakultní nemocnici na Dětské klinice jako dětská (herní) terapeutka a asistentka psychologa. Další zkušenosti získávala jako vedoucí krizového centra ARCHA v Plzni, kde pracovala s lidmi, kteří prožívali velmi náročné životní situace, ocitli se v situacích, které již nebyli schopni řešit vlastními silami.

 

V průběhu profesního života si průběžně doplňovala vzdělání. V roce 2003 absolvovala roční systematický výcvikový kurz v arteterapii, certifikovaný Českou arteterapeutickou společností. V letech 2004 – 2005 se účastnila intenzivního tréninku v narativním přístupu „Cestou příběhu“, zakončený certifikátem Institutu pro systemickou zkušenost Praha. V roce 2010 dokončila 5 -letý Psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii vedený společností SLEA Praha.  V roce 2014 dokončila kurz krizové intervence i se závěrečnou zkouškou pořádaný organizací Remedium Praha. Taktéž v roce 2014 dokončila kurz Traumaterapie pořádaný společnost SLEA Praha. Své získané zkušennosti by chtěla využít v psychoterapeutické práci s klienty Latusu a také ve své soukromé psychoterapeutické praxi.