Partnerství s organizací Amalthea, o.s.

Amalthea, o.s. uzavřela s organizací LATUS pro rodinu o.p.s. smlouvu o partnerství na projektu „O mně se mnou – Úmluva o právech dítěte v praxi“.

Projekt „O mně se mnou – Úmluva o právech dítěte v praxi“ klade důraz na zapojení dětí umístěných v náhradní rodinné péči do rozhodování, posiluje schopnost pracovníků kvalifikovaně názor dítěte zjistit a podpořit dítě ve vyjadřování přání, myšlenek, názorů a potřeb. Projekt je realizován od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací o projektu naleznete zde: https://www.amalthea.cz/o-mne-se-mnou-umluva-o-pravech-ditete-v-praxi/

Posláním o. s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.