Petra Pöschlová, DiS.

Sociální pracovník

Email: petra@latusprorodinu.cz

Tel.: 731 194 527

 

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou obor Sociální práce a sociální pedagogika. Ve své absolventské práci jsem se věnovala Problematice rodiny – Domácímu násilí a syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Studium jsem ukončila v červnu 2014. Poté jsem nastoupila jako terénní sociální pracovnice zájmového sdružení Dítě, rodič, prarodič, které otvíralo pobočku Středisko pro rodinu v Horšovském Týně. Také jsem absolvovala školení na téma Příbuzenské pěstounské péče a Vzdělávací seminář pro osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Nyní pracuji jako terénní sociální pracovník v organizaci LATUS pro rodinu, o.p.s..