Podpůrné skupiny - odpolední kluby

 

Jedná se otevřené neformální skupiny primárně pro náhradní rodiče a děti v náhradní rodinné péči.

Hlavním cílem je vytvářet prostor pro sdílení, diskuzi, odpočinek, ale také pro hravé vzdělávání, spolupráci, kreativitu, fantazii. Jedná se otevřené neformální skupiny primárně pro náhradní rodiče a děti v náhradní rodinné péči. Rodiče i děti mohou přizvat také jejich příbuzné, známé a kamarády, kteří s nimi různým dílem „žijí„ jejich životní příběhy, mají zájem lépe porozumět specifikám každodenního života náhradních rodin a sdílet svoji zkušenost. Krok k vytvoření společného prostoru je reakcí na potřebu samotných pěstounů nevymezovat se vůči „nenáhradním rodinám“ a je tedy krokem k sbližování, k osvětě a k lepšímu porozumění.

V realizaci podpůrných skupin vidíme možnost vnášet do věcí kolem nás, které bereme jako dané, nový pohled a oživovat je novým způsobem. S touto myšlenkou vznikaly také Řecké mýty, z nichž čerpáme a obsah a činnosti jednotlivých skupin, jsou inspirovány příběhy o řeckých hrdinech, bohyních a bozích. Odtud pochází název této aktivity:  „Olymp“

Aktivitu zatím neposkytujeme,po zajištění financí je plán zavedení aktivity následující:

Oslovíme celkem 13 vedoucích pracovníků OSPOD (v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností: Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih, Rokycany, Domažlice, Klatovy), představíme nabídku podpůrných skupin a ve spolupráci s nimi oslovíme náhradní rodiny. Předzájem jsme realizovali v rámci OSPOD Klatovy, Sušice a Horažďovice, všichni oslovení zástupci vyslovily zájem o tyto aktivity a součinnost při zajišťování vhodných prostor.

Budou se střídat společné skupiny pro děti i rodiče (využití prvků hrové terapie a zaměření na podporu vztahu rodič – dítě, vzájemné důvěry, spolupráce a komunikace a soudržnosti členů rodiny a oddělené skupiny rodičů a skupiny dětí. 4innost skupiny pro rodiče je zaměřená na kreativní odpočinek (korálky, fimo, patchwork, aj.), nebo sdílení připravených i vlastních témat. Pro jednotlivá setkání dětské skupiny budou využity animované kreslené příběhy – řecké mýty nastiňující vždy určité téma. Řecké mýty v sobě často kloubí vysvětlení přírodních jevů a zároveň se dotýkají určitých lidských vlastností a lidského jednání, což představuje, pro práci s dětmi v NRP, příp. společnou práci s celou rodinou, možnost, jak otevřít a mluvit o některých věcech. Například mýtus Echo a Narcissus (vysvětlující opakující se zvuk ozvěny, příběh o tom, proč a jak si naslouchat, příběh o lásce), mýtus Arachné (příběh o aroganci a pýše, zároveň vysvětlující proč pavouci tkají krásné sítě), mýtus Achilles (příběh o lidské zranitelnosti, slabých místech a odvaze a síle).

U této aktivity chceme průběžně monitorovat spokojenost a reakce účastníků, jejich připomínky a nápady a společně s dalším doporučením zpracujeme metodiku podpůrných skupin, která bude poté volně k dispozici dalším subjektům.