Přechodná pěstounská péče povede k putování dětí z rodiny do rodiny

 

Profesionální pěstouni, kteří se starají o děti jen na omezenou dobu, mají specifickou úlohu a zkušenosti ukazují, že jejich práce je velmi užitečná. Pěstounská péče na přechodnou dobu se jako alternativa umísťování dětí do ústavní péče osvědčila v sousedních a kulturně blízkých zemích jako Rakousko, Německo, Polsko, či Slovensko. A máme s ní i první dobré zkušenosti z České republiky. Např. ve Středočeském kraji pěstouni na přechodnou dobu úspěšně pečovali o 8 novorozenců, které poté úspěšně předali do adoptivních rodin. V Plzeňském kraji máme jednu pěstounskou rodinu na přechodnou dobu a také v dalších krajích již pěstouni pečují o děti, i staršího věku. 

Jsou prostě situace, kdy dítě není vhodné umístit do dlouhodobé pěstounské péče ani adoptivní rodiny. Příkladem jsou děti odložené v babyboxu, nebo případy, kdy se matka zřekne dítěte hned po porodu. Jde o rozhodnutí, která matka možná udělala pod určitým tlakem, možná dokonce v laktační psychóze, a je tedy na místě a i zákon na takové situace myslí, nějaký čas počkat, jestli své rozhodnutí nezmění. Jiným příkladem jsou starší děti, u kterých lze objektivně předpokládat, že se vrátí do své rodiny.Tyto děti jsou jinak umisťovány do kojeneckých ústavů a dětských domovů a víme, že pracovníci těchto zařízení dělají pro blaho dětí maximum. Jenže odborníci a všechny mámy už dávno ví, že právě v tomto období potřebuje dítě „svého“ člověka. Potřebuje při usínání vidět stejnou „tetu“ jako při probouzení a pochovat několikrát denně v tom samém náručí.

Při umístění dítěte do přechodné formy pěstounské péče je tedy vždy zásadní dobře vyhodnotit situaci dítěte a zvážit, nakolik je možné počítat s návratem dítěte do jeho vlastní rodiny či zda je třeba okamžitě uvažovat o adopci či dlouhodobé pěstounské péči. Záměrem pěstounské péče na přechodnou dobu není dítě opakovaně stěhovat.