Specializace pracovníků LATUS pro rodinu o.p.s.

LATUS pro rodinu o.p.s. se specializuje a zaměřuje na tyto oblasti doprovázení pěstounských rodin:

 

 1. Situace dětí, které procházejí změnou prostředí (Přechodná pěstounská péče)
 • Přechod dítěte z ústavního zařízení do rodiny či do náhradní rodinné péče,
 • Přechod dítěte z rodiny či z náhradní rodinné péče do ústavního zařízení (přechod mezi jednotlivými typy náhradní rodinné péče)

 

 1. Kontakt dítěte s rodiči a dalšími příbuznými
 • Zprostředkování kontaktu dítěte s rodinou v rámci doprovázení pěstounské rodiny
 • Zprostředkování kontaktu dítěte s rodinou v případech, kdy jsou v péči OSPOD (péče třetí osoby, pěstounská péče, adoptivní péče)

 

 1. Podpora vytváření vztahové vazby mezi dítětem a pečovatelem
 • Po přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
 • V případě potřeby posilování již vytvořené vztahové vazby mezi dítětem a pečovatelem
 • V případě potíží při vytváření vazby mezi dítětem a pečovatelem 

 

 1. Psychoterapie
 • Řešení jakýchkoli potíží v rodině (komunikační, vztahové, výchovné a jiné)
 • Logoterapie – zaměřená na posílení role náhradního rodiče
 • Ve formě individuální, skupinové, párové i rodinné

 

Naši pracovníci se specializují na doprovázení rodin s dětmi v různých vývojových fázích a s různými oblastmi potíží (výchovné problémy, poruchy Attachementu, poruchy autistického spektra, problémy se závislostmi, poruchy učení, mentální a fyzické postižení).