Standard č. 11 - Předávání informací

 

Cílem tohoto dokumentu je stanovit pravidla a způsoby předávání informací tak, aby byl výkon sociálně právní ochrany transparentní ke všem zúčastněným stranám, aby byla zajištěna maximální součinnost všech zúčastněných stran na průběhu výkonu sociálně právní ochrany a služba byla klientům poskytována kvalitně a kontinuálně.

Stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace informují všechny zúčastněné spolupracující osoby o průběhu výkonu sociálně právní ochrany. Obsahuje pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu SPO mezi pracovníky, i pravidla pro předávání informací směrem ke všem ostatním zúčastněným osobám.
 
Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)