Standard č. 12 - Změna situace

 

Tento dokument stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace postupují v situaci významných změn v životě dětí a rodin.

Cílem je stanovit pravidla a způsoby jakým pracovníci zajišťují adekvátní přípravu dětí, rodičů a pečující osoby na významné změny v jejich životech, stanovuje efektivní řešení nastalých situací. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)