Standard č. 13 - Dokumentace o výkonu sociálně - právní ochrany dítěte

 

Naše organizace vede dokumentaci v listinné a elektronické podobě. O spolupráci s každou rodinou, která má s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, je veden jeden spis v papírové podobě. Elektronicky jsou na sdíleném externím zálohovém disku rovněž ukládány  Dohody o výkonu pěstounské péče, Dodatky k těmto Dohodám, Zprávy o spolupráci pro orgány SPOD, další zprávy o dítěti a jeho rodině a zápisy z konzultací.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)