Standard č. 14 - Podávání a vyřizování stížností

 

Kritérium vymezuje pravidla pro podávání a vyřizování stížností v naší organizaci. Pracovníci LATUS pro rodinu o.p.s. pravidla znají a řídí se jimi. Pracovníci organizace rozlišují mezi pojmy stížnost, připomínka, návrh a podnět

Ke stížnostem a připomínkám přistupují zodpovědně a vnímají je jako důležitou zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaných služeb, dále jsou pro ně podstatným zdrojem informací pro to, jak je možné poskytované služby dále zlepšovat a v neposlední řadě jako právo klienta na ochranu před možným neodborným nebo jinak chybným postupem.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)