Standard č. 2 - Ochrana práv a chráněných zájmů

 

Ochranu práv a zájmů klienta vnímá organizace LATUS pro rodinu o.p.s. jako základní předpoklad profesionálního způsobu práce. Je přirozenou součástí všech postupů, programů, činností a aktivit realizovaných v rámci poskytovaných služeb.

Práva klientů zahrnují základní lidská práva a svobody a další práva zakotvena v jednotlivých zákonech a úmluvách.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)