Standard č. 4 - Informovanost o výkonu SPO a činnosti pověřené osoby

 

Organizace zprostředkovává cílovým skupinám informace o činnosti, kterou vykonává, o tom, kdo konkrétně činnost vykonává, jakou formou a za jakých podmínek.

Naše organizace dbá na to, aby jak zájemci o službu, tak i stávající  klienti měli k dispozici potřebné informace, týkající se fungování organizace, její činnosti a podmínek, za kterých lze služby organizace využít. Zároveň je kladen důraz na to, aby zájemce o službu věděl, kam se má případně obrátit pro doplňující informace.
 
Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)