Standard č. 5 - Podpora přirozeného sociálního prostředí

 

Tento dokument stanovuje pravidla a postupy pověřené osoby v podpoře dítěte ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, a to v kontextu současného sociálního prostředí, ve kterém dítě žije, ale i v kontextu podpory vztahů s původním přirozeným prostředím, ze kterého dítě vyšlo před umístěním do náhradní rodiny. Dokument zahrnuje aktivity, které posilují přirozené sociální vazby dítěte v současném prostředí, i vztahy a kontakt s příbuznými a dalšími osobami blízkými z jeho původního prostředí. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)