Standard č. 6 - Personální zabezpečení

 

Naše organizace má vytvořenou přehlednou organizační strukturu, kterou pravidelně v reakci na nastalé organizační změny aktualizuje, vč. definovaných profesních profilů jednotlivých pracovních pozic. Naše organizace se řídí ustanovením zákona o SPOD (§ 48, § 49) a využívá dostupnou odbornou literaturu zaměřenou na téma řízení lidských zdrojů.
Organizace stanovuje počet zaměstnanců na základě sledování požadavků praxe a s ohledem na to, v jaké fázi vývoje se naše organizace nachází - založení, růst, stabilizace, krize, zánik (inspirováno modelem životního cyklu podniku Dannyho Millera a Petera Friesena).

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)