Standard č. 7 - Přijímání a zaškolování zaměstnanců

 

Zaměstnanci organizace a další fyzické osoby, které se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, jsou trestně bezúhonní a splňují odbornou způsobilost dle § 49a Zákona.
Trestní bezúhonnost dokládají zaměstnanci v době nástupu na pracovní pozici aktuálním výpisem z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce.
Odbornou způsobilost prokazují zaměstnanci v době nástupu na pracovní pozici dokladem o absolvování studia, příp. potvrzením o odborné praxi.

Organizace má stanovené postupy pro přijímání nových zaměstnanců a zaškolování nových zaměstnanců.
 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)