Standard č. 8 - Profesní rozvoj zaměstnanců

 

Plán profesního rozvoje pracovníkaje je individuálně zpracováván na základě hodnocení pracovníka z předcházejícího kalendářního roku a na základě jeho potřeb a preferencí. Plán zpracovává daný pracovník ve spolupráci s metodickým vedoucím. V tomto plánu vzdělávání jsou uvedeny preferované oblasti vzdělávání, případně i konkrétní kurzy. Plán vzdělávání je průběžně revidován v rámci intervizí, přičemž je rovněž kontrolováno jeho plnění. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)